Використання ІКТ в роботі закладу

У закладі існує розгалужена локальна  мережа, яка сприяє здійсненню управлінської діяльності.

60% комп’ютерів використовується в управлінській діяльності, 30% - в діагностично-прогностичній та лише на 10% під час здійснення освітнього процесу.

         Завдяки реалізації міської програми «Комп’ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти м. Харкова» заклад був підключений до системи Інтернет. Це дало змогу удосконалити управлінську діяльність адміністрації закладу за такими напрямками:

  • створення нормативно-правової бази за усіма напрямками діяльності закладу, яка є в Інтернеті ;
  • своєчасне отримання інформації з районного, міського, обласного рівня з її подальшим опрацюванням;
  • ознайомлення з нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України:
  • ознайомлення через Інтернет з досвідом роботи дошкільних закладів району, міста, області й, в цілому, України та інших держав.

Завдяки цьому у закладі відбулися значні зміни в інформаційно-освітньому середовищі закладу.

Використання інформаційно-комунікативних технологій забезпечило функціонування інформаційно-освітнього середовища в закладі дошкільної освіти.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності надало можливість щодо:

- ведення  ділової документації, відповідно до встановлених нормативних вимог;

- отримання та розповсюдження інформації на трьох рівнях управлінської вертикалі: заклад дошкіоьної освіти – районне управління освіти – міське управління освіти;

- створення текстових і графічних документів, розроблення  інформаційних листів, діагностичних карток, схем аналізу занять та ін.;

-   формування різноманітних баз даних про дітей, співробітників, з науково-методичної роботи, дидактичного та педагогічного забезпечення.

   Упродовж навчального року заклад працював над оновленням офіційного сайту, приведенням його у відповідність до рекомендацій, наданих Лабораторією комп'ютерних технологій в освіті (ЛКТО) управління освіти адміністрації Київського району.

      Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу визначено, що 40% педагогів володіють комп’ютером. За бажанням педагогів в цьому навчальному році буде організовано навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point.

Пріорітетним напрямком серед педагогів з розвитку знань з ІКТ залишається: поглиблена робота з набуття  практичних навичок користування комп’ютерною технікою.