Нормативно-правова база ІКТ

Перелік нормативно-правових документів з інформатизації освіти

1. Закони України:

1.1. Закон України «Про інформацію».

1.2. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Закон України «Про захист персональних даних».

1.4. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».

1.5. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.6. Закон України «Про Національну програму інформатизації».

1.7. Закон України «Про Концепцію національної програми інформатизації».

2. Державні стандарти України:

2.1. ДСТУ 3396.1-96. Державний стандарт України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

2.2. Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 5.5.6.009-98 (витяг) «Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах».

3. Укази Президента України:

3.1. Указ Президента України від 29.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

4. Постанови Кабінету Міністрів України:

4.1. Постанова КМУ від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

4.2. Постанова КМУ від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

4.3. Постанова КМУ від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

4.4. Постанова КМУ від 09.09.1994 № 632 «Про затвердження положення про технічний захист інформації в Україні».

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

5.1. Розпорядження КМУ від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації».

5.2. Розпорядження КМУ від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

6. Накази Міністерства освіти і науки України:

6.1. Наказ МОНМСУ від 21.06.2012 № 729 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою експерименту «ІСУО-2012» у 2012 році».

6.2. Наказ МОНМСУ від 29.07.2011 № 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного класу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектору) для загальноосвітніх навчальних закладів».

6.3. Наказ МОНМСУ від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».

6.4. Наказ МОНУ від 29.06.2010 № 637 «Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладх І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів».

6.5. Наказ МОНУ від 02.12.2004 № 903 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

6.6. Наказ МОНУ від 20.05.2004 № 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів».

6.7. Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (чсла-садків) компенсую чого типу, класів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

7. Листи Міністерства освіти і науки України:

7.1. Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

7.2. Лист МОНМСУ від 24.06.2011 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій».

7.3. Лист МОНУ від 09.11.2010 № 1/9-797 «Щодо поширення моделі електронного засобу «КУРС: Освіта»».

8. Накази Державного комітету України з нагляду за охороною праці:

8.1. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

9. Рекомендації щодо систематизації та оформлення документації з питань інформатизації навчального закладу.

10. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні.