Звіт керівника

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №  374 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСОЧКА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»                  СІВТУНОВОї В.М. ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЗА ПІДСУМКАМИ 2017/2018  НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

1. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад:

- кількість груп, місць за проектом:

Згідно з проектом у закладі функціонують 12 груп, з них:

 • 2 групи для дітей раннього віку з 1,5 до 3 років;
 • 10 груп для дітей дошкільного віку з 3 до 6 років, з них 5 - спеціальні:
 • 4 групи для дітей з важкими порушеннями мовленнєвого розвитку,
 • 1 група для дітей із порушенням інтелектуального  та психічного  розвитку.

Кількість місць за проектом – 230.

 

- кількість вихованців  у навчальному закладі:

Відповідно до мережі за 2017/2018 навчальний рік загальний склад дітей становить  201 дитина з них 35 дітей раннього віку та 166 дітей дошкільного віку. Упродовж 2017/2018 навчального року заклад відвідувало 203дитини. Збільшення кількості вихованців обумовлене прийомом дітей із зони АТО.

 

- рух дітей протягом навчального року:

Упродовж 2017/2018 навчального року до закладу було зараховано 38 дітей, відраховано – 9 дітей.

- режим роботи навчального закладу:

 

Кількість груп

Вік дітей

Режим роботи

1

ранній вік

9-ти годинний

08.00 - 17.00

1

ранній вік

10,5 годинний

7,30. – 18.00

4

дошкільний вік

9-ти годинний

08.00 – 17.00

1

дошкільний вік

10,5  годинний

7.30. – 18.00

3

діти  з особливими потребами

9-ти годинний

08.00 - 17.00

1

діти з особливими потребами

12-ти годинний

07.00 – 19.00

1

діти з особливими потребами

12-ти годинний

07.00 – 19.00

 

2. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

  З метою забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти було проведено облік дітей дошкільного віку (від народження до 6 років) на території, закріпленою за дошкільним навчальним закладом.

Складено списки дітей дошкільного віку з відмітками про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.

Кількість дітей за мікрорайоном – 302, з них дітей до 3-х років - 117.  Дітей, які мешкають у мікрорайоні і охоплені дошкільною освітою – 98.

Кількість дітей 5-річного ріку за мікрорайоном - 47. У заклад прийшло 56 дітей, з  них 14 дітей 5-го року життя. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей 5- річного ріку за мікрорайоном – 98,4 %. Простежується позитивна динаміка прийому дітей до дошкільного закладу.

Кількість дітей, у порівнянні з 2016/2017  навчальним  роком, збільшилась на 7 осіб, що в цілому  відповідає нормам наповнюваності груп відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Наповнюваність дошкільного навчального закладу (у відсотках від проектної потужності) становить 97.2%.  Але, враховуючи специфіку дошкільного закладу (наявність груп компенсуючого типу), відсоток наповнюваності груп відповідає 110%. Середній показник відсотка наповнюваності груп від нормативів в порівнянні з 2016 роком збільшився на 2%,  за рахунок прийому дітей із зони АТО та дітей 5-ти річного віку, що мешкають в мікрорайоні дошкільного закладу.  Складено попередні плани прийому дітей, яким виповнилось 1-3 роки, до дошкільного закладу.

Упродовж 2017/2018 навчального року з метою надання методичної, діагностичної, консультативної допомоги для батьків та дітей, які не відвідують дитячі заклади, було продовжено роботу  консультативного центру «Батьківський Чомусик». Консультації дітям та батькам надавались завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителями-логопедами, лікарем,  сестрою медичною старшою.

З метою залучення дітей дошкільного віку до дошкільної освіти в січні 2018 року для мешканців мікрорайону  проводився День Відкритих Дверей, куди були  запрошені батьки дітей до 6 років.

 Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків цих дітей щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти. Батькам були

надані пам’ятки, в яких роз’яснено права та обов’язки батьків щодо  здобуття дітьми загальної середньої освіти, наведені статті Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про охорону дитинства». Інформацію з багатьох питань батьки мають  змогу отримати на офіційному сайті  дошкільного закладу.

 

-  створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

Методичною службою закладу  упродовж 2017/2018 навчального року було забезпечено проведення систематичної роботи щодо ознайомлення педагогів із інноваційними педагогічними технологіями та впровадження новітніх технологій і методик у навчально-виховний процес.

Методична робота з педагогічними працівниками закладу була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, створення оптимальних умов для розвитку особистості, надавалась активним формам науково-методичної роботи, а саме: семінарам-практикумам та діловим іграм, «круглим столам».

У закладі наявне теоретичне забезпечення інноваційної діяльності, створено банк інноваційних технологій та базу даних щодо використання інноваційних технологій під час навчально-виховного процесу. За допомогою анкетування були виявлені потреби та можливості педпрацівників щодо впровадження інновацій. Відстеження результатів використання інноваційної діяльності педагогічними працівниками  відбувалося під час моніторингових зрізів рівня розвитку дітей відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні заняття в залежності від основних розділів Програми «Дитина», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Підсумки та подальші перспективи щодо інноваційної діяльності обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах тощо.

 

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації  матеріально-технічної бази навчального закладу

Вирішення   проблеми  зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу у 2017/2018 навчальному році  здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань та завдяки  залученню представників батьківських комітетів груп та членів ради  закладу. Питання щодо залучення благодійних батьківських внесків та напрямки їх витрачання обговорювались та ухвалювались під час засідань ради закладу та батьківських комітетів в групах.  За рахунок бюджетних  коштів в дошкільному  закладі встановлено  дитячий майданчик  та часткова заміна  перетоків  гарячої та холодної  води, частина, а саме 40%  дітям з бюджету  оплачується харчування та на новий рік всі  вихованці закладу отримали від мера безкоштовні солодкі подарунки

За допомогою представників батьківських комітетів груп та ради закладу забезпечено проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Зокрема, за допомогою батьків проведено профілактичні роботи опалювальної системи, перевірено та забезпечено усунення недоліків електрообладнання. Згідно плану заходів здійснено повірку лічильників холодної, гарячої води та опалення.  Своєчасно замінювалось скло, проводились заходи щодо утеплення приміщення до осінньо-зимового періоду. До групових майданчиків завезено пісок, висаджено розсаду квітів та декоративних рослин.

Завдяки благодійній батьківській допомозі була значно покращена матеріальна база закладу, а саме:

- підготовка теплової рамки до нового опалювального сезону;

- перевірка замір опору ізоляції та стану електрообладнання;

- перевірка вентиляційних каналів;

- повірка ваг;

- ремонт спальної кімнати та логопедичного кабінету  гр. № 5

- ремонт   роздягальної  кімнати в групі № 10;

- фарбування  дитячих майданчиків, спортивного майданчика;

- фарбування міжповерхових сходів;

- фарбування паркетної підлоги в музичній залі та холі;

- косметичний ремонт харчоблоку та комори;

- косметичний ремонт медичного блоку  з заміною  полів ;

- фарбування  господарчих будівель та овочесховища;

- ремонт відкосів на замінених вікнах;

Вжито для зміцнення матеріально-технічної бази:

- замінені вікна на металопластикові в гр. № 4,  10;

- замінені   міжкімнатні двері  в гр. № 3; 

- придбання меблів;

- придбання миючих засобів; 

-  замінені вхідні   центральні двері

- придбання квітів для клумб;

- передплачені періодичні видання;

- поновлені стенди у приміщеннях закладу;

- придбання  постільної білизни  в групі  № 2;

- ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки.

Проведені роботи по благоустрою території дошкільного закладу:

-  організована санітарна очистка територій;

-  здійснено спил та кронування аварійних дерев;

-  частковий ремонт та фарбування цоколю, ремонт відмостки;

-  проведено посадку зелених насаджень;

- пофарбовано обладнання ігрових майданчиків, павільйони, спортивне обладнання на спортмайданчику; 

-  здійснено ремонт  огорожі;

-  проведено улаштування газонів;

-  організовано вивіз негабаритного сміття.

Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази закладу, виконуються. Приміщення та територія навчального закладу відповідають санітарно - гігієнічним нормам.

 

- дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності:

Забезпечено дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу. Забезпечено якісне дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях закладу, їх виконання контролює медична служба закладу та міста.

Питання безпеки життєдіяльності, дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм  постійно контролюються

адміністрацією закладу.  Підсумки контролю щомісячно розглядаються під час  нарад при завідувачі

 

 1. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу  кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

- кількість штатних одиниць за штатним розписом – 53;

- кількість фактично зайнятих посад - 53,

- кількість педагогічних працівників - 26,

-  обслуговуючого персоналу - 27;

  У 2017/2018 навчальному році в закладі працювало 53 працівник, з них 26 – педагогічних працівників. Станом на кінець 2017/2018 навчального року  у закладі працювали: завідувач – 1; вихователь-методист – 1; практичний психолог – 1;  музичний керівник – 2;   учитель-логопед – 4; вихователі – 17.

Склад педагогічного колективу за освітою: 13 педагогів мають вищу освіту; 5 – базову вищу; 8 – середню спеціальну.

За кваліфікаційними категоріями кадровий склад поділяється наступним чином: 6 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  3 – «спеціаліст І категорії», 2 – «спеціаліст ІІ категорії», 4 - категорію «спеціаліст», решта вихователів (8) мають 10-11 тарифний розряд.

Три педагога мають педагогічне звання  «Вихователь-методист»; два педагоги є Відмінниками освіти України.

Склад педагогічного колективу за педагогічним стажем роботи:  

До 3-х років  – 3 педагога –  12  %.  

3- 10 років  –  5 педагоги –  15 %.

10- 20 років – 3 педагоги – 12 %.

Більше 20 років – 15 педагогів – 61 %.

Упродовж 2017/2018 навчального року на курсах підвищення кваліфікації навчалися 3 педагога, 2 - вихователі, 1- практичний психолог.

- керівник навчального закладу: Сівтунова  Валентина Михайлівна, освіта вища, педагогічний стаж 46 років, на посаді завідувача 29 років, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, нагороджена  медаллю  Софія Русова

- вихователь-методист навчального закладу: Парасюк Ірина Федорівна, освіта вища, педагогічний стаж 26 років,  спеціаліст вищої категорії.

В закладі створювались умови для роботи молодих спеціалістів (Коляда В.О., Гаврась М.М., Пуляєва Д.О., Шерстюк Т.С.), досвідчені фахівці здійснювали педагогічне наставництво. Студентам, які навчалися без відриву від основної роботи, надавалась оплачувана навчальна відпустка, для них складався зручний графік роботи.

Вимоги щодо доцільності розстановки педагогічних працівників дотримано.

 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних  працівників

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Роботу з даного напрямку було спрямовано на виконання законодавчих, нормативних та інструктивних документів, які надходили до дошкільного закладу. В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу. Всі приміщення груп забезпечені вогнегасниками. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, у наявності необхідні таблички.

Розроблені та затверджені конкретні заходи щодо охорони життя і здоров'я вихованців та запобігання усіх випадків дитячого травматизму під час навчальної діяльності та в побуті.  Реалізація  планів роботи з ЦЗ та охорони життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій була досягнута завдяки щоквартального планування Тижнів безпеки дитини,  в травні проведено навчальне занять з евакуації учасників навчально-виховного процесу, колективних переглядів з даного напрямку, добірки опорного матеріалу з питань безпеки життєдіяльності дошкільників у надзвичайних ситуаціях.

Стан роботи щодо збереження життя і здоров'я вихованців та запобігання всім видам дитячого травматизму проаналізовано під час засідання педагогічної ради, під час засідання ради закладу  та загальних зборів колективу і батьків та осіб, що їх замінюють.

В дошкільному закладі створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки у різноманітних надзвичайних ситуаціях. У методичному кабінеті в наявності різноманітний наочний матеріал (ілюстрації, таблиці),  добірка конспектів з різноманітних видів діяльності для дітей різного віку,  методична та дитяча література. У приміщенні закладу обладнано стенди  для ознайомлення дітей з правилами протипожежної безпеки та з  ЦЗ  для ознайомлення з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях. У групах в наявності ігровий матеріал для сюжетно-рольових ігор, атрибути для рухливих ігор, тематика яких пов’язана з правилами безпеки життєдіяльності.

З дітьми проводяться бесіди, тематичні розваги, сюжетно-рольові та дидактичні ігри, інтегровані заняття за різними лініями розвитку з безпеки  життєдіяльності в дошкільних групах, моделювання різноманітних життєвих ситуацій, навичок поведінки в довкіллі тощо  спрямованих на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я  і життя та поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань  особистої безпеки та захисту  життя. Організовуються виставки інформаційних матеріалів «Дитина в соціумі», «Вогонь - друг, вогонь – ворог»; дитячої літератури, папок-пересувок «Небезпечні предмети», «Безпека життєдіяльності»; вихователями проводяться консультації з батьками з безпеки життєдіяльності; доповнюється пам’ятками з безпеки життєдіяльності сторінка «Безпека малюкам» на офіційному сайті дошкільного закладу, проводяться тренувальні заняття з дітьми дошкільних груп та співробітниками по евакуації в разі виникнення надзвичайної ситуації.

З метою пропаганди безпечних умов життя протягом року було організовано конкурси малюнків: «Сам вдома», «Світлофор Моргайчик», «Увага, ялинка», «Мої права», конкурс – розвага з безпеки життєдіяльності «Бачимо небезпеку».

  У 2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі не зареєстровано жодного  нещасного випадку  Робота з дітьми  щодо правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладі ведеться на достатньому рівні.

     Дошкільний  заклад всіма заходами надає соціальну підтримку та допомогу   дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:  1 червня До  Міжнародного Дня Захисту дітей  наші діти 4 інваліди   отримали   солодкі  подарунки

           Забезпечено проведення  своєчасного обліку   дітей пільгового контингенту та надання даних до Управління освіти. Адміністрацією закладу вжито заходів щодо забезпечення прав  на отримання дошкільної освіти, зміцнення здоров’я дітей, забезпечення  безкоштовним харчуванням дітей пільгового контингенту. 

У 2017/2018 навчальному році загальна кількість дітей пільгового контингенту становила 29 дітей. дітей-інвалідів – 10 чол., дітей з багатодітних сімей – 8 чол.; з  малозабезпечених  сімей  8 дитини, 3 – дитини  зона АТО.

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність дитини до пільгового контингенту.  Оформлено особові справи на дітей пільгових категорій, соціальні паспорти груп та закладу. Проводилась робота по обстеженню умов життя та виховання дітей (двічі на рік – у вересні та у січні).  Особлива увага приділялась виявленню, з ким діти мешкають. Матеріали обстежень узагальнено актами та винесено на розгляд наради при завідувачі.

Загальна кількість дітей, які отримували безкоштовне харчування, становила 57 чол. Забезпечено збір та надання до централізованої бухгалтерії Управління освіти документів, що підтверджують право оплачувати 50% вартості харчування 8 дітям із багатодітних сімей. Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку (вихованців груп для дітей із важкими порушеннями мовленнєвого розвитку та груп для дітей із порушеннями розумового розвитку).

Проведена робота по охопленню позашкільною освітою дітей пільгового контингенту. До вирішення проблем, що виникають у вихованні та навчанні цих дітей, залучались спеціалісти закладу. Двічі проводилась благодійна акція „Допоможи ближньому”, в якій брали участь майже всі працівники закладу та батьки дошкільників. Діти пільгового контингенту залучаються до участі та звільнені від оплати за перегляд театралізованих вистав, розваг, святкових заходів, що проводились у дошкільному закладі. Відзначались Дні Народження дітей пільгового контингенту. Батькам та опікунам надавалась  необхідна психолого-педагогічна консультативна  допомога.

Проведено роз’яснювальні попереджувальні бесіди  з  батьками  щодо захисту прав дітей від будь-яких форм насильства з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми  в  сім'ях,  а  також  відстеження подібних випадків з іншими дітьми. На постійному контролі знаходиться робота по виявленню  неблагонадійних та неспроможних сімей.

 

- моральне та матеріальне стимулювання вихованців і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення  також  контролюється:

       Педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду у відповідності до ст.57 Закону України „Про освіту”. Розмір винагороди погоджено з профспілковим комітетом закладу.  До щорічної основної відпустки педагогічні працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення.

За рахунок  профспілки наші співробітники  отримували допомогу, а  саме  40%  співробітнику сплачено за відпочинок на базі відпочинку «Пролісок» в місті  Трускавець , та 20% від коштів за путівку в дитячий оздоровчий  табір  два співробітники  отримали  допомогу на оздоровлення дітей в харківській  області.  

За підсумками діяльності проводилось нагородження працівників грамотами закладу та управління освіти (за багаторічну та сумлінну працю, у зв’язку з ювілеями, за підсумками професійних конкурсів, оглядів-конкурсів тощо). В 2017/2018 навчальному році були відзначені працівники  закладу.

 Проводиться робота щодо організації оздоровлення працівників та членів їхніх родин. За наданням відповідних документів всі працівники закладу мають можливість отримати путівку санаторно-курортного типу на реабілітацію.

 

Організація  медичного обслуговування дошкільників здійснювалась  відповідно до вимог діючого законодавства. Забезпечено якісне дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях закладу,  їх виконання контролює медична служба закладу та міста, про що складаються  акти.

Питання безпеки життєдіяльності, дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм  постійно контролюються

  Підсумки контролю щомісячно розглядаються під час  нарад при завідувачі.

 Матеріально-технічне забезпечення медобслуговування дітей знаходиться на достатньому рівні, медичний кабінет оснащено відповідно до нормативних вимог. Але серед необхідних медичних препаратів не вистачає  поліхроматичних таблиць для дослідження кольоровідчуття, пантографу для перевірки плоскостопості та кисневої подушки.

  Дошкільний заклад співпрацює з дитячою поліклінікою № 23. Медичне обстеження лікарем поліклініки дітей раннього віку відбувається один раз на місяць, дітей дошкільних груп – один раз на квартал.

 У 2017/2018 навчальному році медичними оглядами охоплено 100% дітей. Систематично проводиться аналіз стану здоров’я дітей. В результаті системного проведення фізкультурно-оздоровчої роботи рівень захворюваності вихованців дошкільного закладу три роки має стабільний 40% бар’єр.

Ведеться необхідна документація щодо стану здоров’я дітей.

Допоміжної групи для занять з фізкультури в ДНЗ не існує, але на заняттях вихователями проводиться корекція фізичного навантаження для дітей, що тільки вийшли після хвороби.

Розроблено карту-схему проведення роботи щодо організації загартовуючих заходів та профілактичних комплексів. Під контролем адміністрації та медичного персоналу знаходяться: проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, рухливих ігор, дотримання рухової активності протягом дня та режиму в кожній віковій групі. Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в групах  та інших приміщеннях установи.  Підсумки контролю розглядаються під час  нарад при завідувачі.

В наявності інформаційний куточок для батьків «Будемо здорові» з питань медичного обслуговування дітей. Через куточок проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань збереження здоров’я та організації раціонального харчування дошкільників. На початку навчального року батьки були ознайомлені із організацією харчування та медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі. На травневих батьківських зборах розглядалось питання про організацію харчування під час оздоровчого періоду,  надавались поради щодо організації загартування, запобігання кишкових отруєнь в літній період тощо. З метою проведення роз’яснювальної роботи серед батьків, інформування батьків про нормативні вимоги організації харчування дітей в дошкільному закладі, про особливості харчування дітей в різні пори року та деякі інші питання, на офіційному сайті закладу постійно оновлюється відповідна інформація.

У літній період заклад працює за оздоровчим режимом. Оздоровлення вихованців закладу проводиться згідно затвердженого «Плану роботи на літній оздоровчий період».

Дошкільний навчальний заклад з 01.06.2018 по 31.08.2018 переведено на санаторний режим харчування. Під час оздоровчого періоду приділяється більше уваги фізкультурно-оздоровчій роботі, ігровій діяльності як провідній діяльності. Здійснюються заходи щодо формування у дітей навичок здорового способу життя через залучення їх до регулярних занять з фізичної культури, спорту, проведення спортивних змагань, конкурсів, вікторин щодо зміцнення здоров'я. Організовані екскурсії в природу, цільові прогулянки, пішохідні переходи. Діти максимально перебувають на свіжому повітрі, проводяться всі заплановані загартовуючи заходи.

 

8. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку дошкільного закладу в основному відповідає встановленим нормам та вимогам, заклад забезпечений технологічним та холодильним обладнанням, створені умови для зберігання продуктів, наявна необхідна кількість промаркованого посуду тощо. Але потребують заміни  морально застарілі електроплити, меблі з дерев’яною поверхнею для виготовлення виробів з борошна.

- кадрове забезпечення харчоблоку (кількісний та якісний склад  працівників харчоблоку   забезпечений  повністю):

Дошкільний заклад забезпечений спеціалістами відповідної кваліфікації згідно зі штатним розписом. Усього працює  1  шеф кухар за 5  розрядом , 2 кухарі також  за 5 розрядом  та 1  підсобний  робітник.

У дошкільному навчальному закладі  організовано 3-х разове харчування для груп з 9-10,5-12-ти годинним режимом роботи.

- забезпечення харчуванням вихованців пільгових категорій:

У січні 2018 року спеціалістами   бактеріологічній лабораторії Харківської міської філії ДУ«ХОЛЦ ДСЕСУ» за епідемічними показами були проведені бактеріологічні дослідження змивів на мікробне забруднення з об’єктів внутрішнього середовища, проби води кип’яченої, проби готової продукції, обстеження контактних осіб на кишкову групу інфекцій. Якість приготування готової продукції на бак (БГКБ) забруднення (за результатами лабораторних досліджень) відповідають нормам.

 

9. Освітня робота у навчальному закладі

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, зміст освітнього процесу реалізується  відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами: «Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»; «Програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко»; Програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ».

  Освітній процес у закладі здійснювався двома мовами: в 5 групах-українською та  в 7 групах  -  російською.

Освітній процес організовувався за наступними пріоритетними напрямками: еколого-природничим (проведення різноманітних заходів екологічного та природничого напрямку, впровадження курсу «Освіта для сталого розвитку»), фізкультурно-оздоровчим (проведення різноманітних форм фізкультурно-оздоровчої роботи за методиками Е.Вільчковського та М.Єфименка), соціально-моральним (використання спадщини В.Сухомлинського), розвивально-корекційним (розвивально-корекційна робота з дітьми з порушенням мовлення, розумового та психічного розвитку), методичним (розробка практичних матеріалів з питань дошкільної освіти).

Режим роботи та організація життєдіяльності дітей  у дошкільному закладі складений відповідно вимог програми «Дитина», з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти     та     затверджений         в Держспоживслужбі. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

Режим дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом  (групові, під групові, міні-заняття, ігри, пошуково-дослідницька діяльність, індивідуальну роботу), так і  самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

Основними формами роботи з дітьми у дошкільному закладі є заняття різних видів,  індивідуальна робота, спостереження та екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті.

У навчально-виховному процесі використовуються різні види спеціально організованих форм діяльності дітей, у тому числі заняття різних типів (інваріантна частина за програмою навчання і виховання дітей від двох до семи років Дитина). Навчання у формі занять проводиться, починаючи з третього року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Варіативна складова Базового Компоненту дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм. Упродовж року педагогічні працівники  реалізовували   варіативну  складову Базового компонента дошкільної освіти через  впровадження  парціальних  програм  «Україна  моя  Батьківщина» та  програми «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Індивідуальна робота організовується з урахуванням віку дітей та відповідно вимог чинних програм.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік та з  метою вивчення результативності освітнього процесу у грудні 2017 року та травні 2018 року проводився моніторинг досягнень дітей дошкільного віку. Під час моніторингових досліджень  були визначені рівні компетентностей дітей молодшого, середнього та старшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти.

Визначення результативності освітньо-виховного процесу в дошкільних групах здійснювалось шляхом проведення контрольних занять, зрізів знань, бесід за темами, аналізу результатів різних видів діяльності дітей (ігрової, трудо­вої, пошуково-дослідницької діяльності тощо). Результати фіксувались та аналізувались згідно з розробленими творчою групою вихователів-методистів району діагностичними таблицями.

  У 2017/2018 навчальному році педколектив приділяв значну увагу питанню корекції мовленнєвої функції у дітей з вадами  мовлення. Результативність роботи в логопедичних групах (з тяжкими вадами мовленнєвого розвитку) вказує на те, що в цілому всі діти старшого віку мають обсяг знань, умінь та навичок, необхідний для навчання у школі. У кожного вихованця груп спеціального призначення зафіксовано прогрес у подоланні недоліків розвитку психічних процесів та особистості в цілому, про що свідчать підсумки обстеження дітей цих груп спеціалістами ХО ПМПК. Це є результатом проведеної корекційно-розвивальної роботи, дотримання наступності в роботі вихователів та вчителів-логопедів.

Велика увага упродовж навчального року приділялась фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми. Планування та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи проводилось з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та стану здоров’я, інтересів дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей упродовж року було забезпечено:

- дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня через проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять в залі та на свіжому повітрі, рухливих ігор та вправ спортивного характеру, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз, гімнастики пробудження після денного сну, пішохідних переходів, самостійної рухової діяльності дітей, проведення фізкультурно-спортивних свят та розваг, Днів здоров’я;

- позитивний психологічний мікроклімат в групах;

- дотримання температурного режиму в групах;

- регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей;

- максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- проведення нетрадиційних форм оздоровлення: логоритміки, дихальної гімнастики, гімнастики для очей, музикотерапії, психогімнастики.

  Вихованці нашого закладу беруть участь в районних конкурсах, а саме «Перші кроки», «Чомусики»  та «Київський район очима юних», в  яких ми посідали призові місця.

  Педагоги закладу працюють системно й досягли певних результатів, а виявлені проблеми потребують доопрацювань. Стан організації навчально-виховного процесу в дошкільному  закладі знаходиться на достатньому рівні.

Науково-методична робота з педагогічними працівниками закладу  була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, створення оптимальних умов для розвитку особистості, підвищення результативності навчально-виховного процесу.

  У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу над єдиною методичною темою «Підвищення якості дошкільної освіти через зростання професійної компетентності педагогічних працівників». Поряд з цим колектив працював над такими річними завданнями:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування патріотичних почуттів у дошкільників, поглиблення роботи з національно-патріотичного виховання з урахуванням потреб сьогодення.

 1. Продовжити  роботу з розвитку мовленнєвої  та комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання різноманітних форм та методів роботи з дітьми.
 2. Удосконалювати роботу з фізкультурно-оздоровчого напрямку через розширення уявлень дітей  про здоровий спосіб життя та про  основи безпеки життєдіяльності.

  Вирішенню даних завдань було присвячено ряд методичних заходів:

 •  семінар-практикум «Національно патріотичне  виховання  дошкільників в сучасних  умовах »;
 • проблемний семінар  «Використання   спадщини  В.О.Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості дітей  дошкільного віку»;
 • семінар-практикум «Спортивні  ігри і  вправи  -  ефективний  засіб  фізичного  виховання  дошкільників»;
 • семінар з елементами тренінгу: «Створення   психологічного  клімату в групах  дитячого садка»;
 • засідання педагогічних рад на тему: «Організація фізкультурної та оздоровчої роботи у дошкільному закладі»;  «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей»;

- проводились колективні перегляди: з патріотичного виховання «Рослини – символи України», «Українські  народні  традиції», «Козацькому роду  нема переводу», 

- використання методу  мнемотехніки для  розвитку мовлення  дітей;

- фізичний розвиток  молодших дошкільників під час рухливих ігор за темою: «Фізкультурні розваги для розвитку й наснаги»;

- консультації, робота творчої групи,  робота з молодими спеціалістами:

Оформлення та наповнюваність методичного кабінету відповідає вимогам Типового положення. Методичний кабінет забезпечений дитячою та методичною літературою. Картотека наявної літератури систематично оновлюється. Періодичні видання систематизовані за найменуваннями. У наявності стенд «Педагогічний календар», на якому висвітлюється інформація про підготовку та проведення методичних заходів. Кабінет оснащено комп’ютером, який підключено до локальної мережі та мережі Інтернет, ксерокопіювальним апаратом та принтером. Програмно-методичне забезпечення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Матеріали на запити сьогодення зберігаються у папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок. Зібрані матеріали для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо роботи з батьками.

 

10. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу; співпраця з громадськими організаціями

       До вирішення завдань функціонування дошкільного навчального закладу адміністрацією закладу залучалась батьківська громадськість: органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються двічі на рік. Під час загальних зборів  розглядались   питання   навчально-виховної,   методичної   та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу, затверджувались  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу, заслуховувались  звіти керівника закладу та голови ради закладу, обиралась рада  закладу.

Рада закладу діяла у  період  між  загальними зборами, організовувала виконання рішень загальних зборів, розглядав  питання  поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  погоджував зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, визначав напрямки залучення та використання благодійних батьківських внесків. Про підсумки витрачання коштів члени ради звітували під час засідань ради та загальних зборів членів колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

       Представники ради закладу контролювали всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу,  харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгового контингенту, стан матеріально-технічної бази закладу. Про підсумки контролю представники ради закладу звітували під час засідань  ради, загальних зборів членів колективу та батьків або осіб, які їх замінюють. 

 

11. Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі:

У дошкільному закладі створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Розроблені та затверджені конкретні заходи щодо охорони життя і здоров'я вихованців та запобігання усіх випадків дитячого травматизму під час навчальної діяльності та в побуті.

   Стан роботи із запобігання дитячому травматизму розглядався під час засідань педагогічної ради, ради закладу, загальних зборів колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, групових батьківських зборів, нарад при завідувачі, виробничих нарад.

 

12. Дисциплінарна  практика  та  аналіз  звернень громадян з питань діяльності навчального  закладу:

Упродовж 2017/2018 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вживала заходи щодо виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування". В наявності нормативна база з даного питання, ведеться необхідна документація.

Визначено час прийому завідувачем громадян.  На особистому прийомі завідувачем було прийнято 72 особи. За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах, чільне місце займали питання улаштування дитини в дошкільний навчальний заклад – 23 звернення, умови переведення дитини до логопедичної групи – 8 звернень, про наявність вільних робочих місць або переведення на іншу посаду – 7 звернень, про умови перебування в дошкільному закладі дітей, яким виповнилось 6 років – 5 звернень.   

За звітний період до адміністрації  закладу  надійшло 5 письмових звернень громадян із пропозицією щодо надання благодійної допомоги дошкільному закладу. На кожне письмове звернення своєчасно надано відповідь завідувача, визначено зміст заходів та відповідальних за виконання,  порушені питання вирішені.  За наслідками письмових звернень громадян оформлені справи, внесено відповідні записи до журналу обліку особистого прийому громадян та журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг.

 

13. Напрямки  і шляхи  розвитку  закладу з освітньої  роботи

    У наступному  2018/ 2019  навчальному  році  колектив   разом з батьківською громадськістю   буде  працювати над  необхідністю  модернізації  змісту  дошкільної  освіти,  над методичною темою «Підвищення якості дошкільної освіти через зростання професійної компетентності педагогічних працівників».  Разом з батьківською  громадськістю    було  вирішено   продовжувати  поглиблену  роботу   щодо   впровадження в практику  роботи інноваційні освітні технології та ефективний педагогічний досвід, а також постійно висвітлювати на офіційному сайті закладу усі заходи, які проводяться з дітьми.

 

Завідувач                                                                                В.М.Сівтунова