Нормативні документи

Законодавство

Конституція України

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про освіту"

Відомчі документи:

 

 

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

 

2. Сімейний Кодекс України
3. Закон України   "Про реабілітацію інвалідів в Україні" № 2961-IV від 06.10.2005 
5. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»
17.  Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
18.  Закон Украіни "Про охорону дитинства" 
19.  Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам" 
20.  Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 
30.  Указ Президента України  "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків" №197/98 від 17.03.98
31.  Указ Президента України  " Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 900/2005 від 01.06.05 
 
38.  Постанова КМУ  "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, батьківського піклування " № 226 від 5.04.94 
39.  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.2005 р
40.  Розпорядження КМУ від 22.11.2010 № 2140, наказ МОНУ від 30.12.2010 №1313
41.  Концепція  реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії
42.  Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119 «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»
45.  Розпорядження КМУ від 11.05.2006 № 263-р Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
46.  Розпорядження КМУ  "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 444-р від 03.11.05 
47.  Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 про поліпшення умов утримання дітей-сиріт
48.  Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
49.  Доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827 щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав
50.  Доручення Прем’єр-Міністра  України  від 03.06.2004 № 1743-IV, розпорядження ХОДА від 17.09.2000 № 659 про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
51.  План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство» на період до 2015 року
53.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 12  «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
54.  Наказ МОН України  "Про затвердження норм матеріального  та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів" № 763 від 17.11.2003 
57.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2002 №762 «Про Концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці»
59.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»
61.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
Соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Про   Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року: http://gupszn.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=1110&id=135
ПРО ПІЛЬГИ БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ. У зв’язку з набуттям з 1 січня 2010 року чинності змін до Закону України "Про охорону дитинства", якими передбачено надання пільг багатодітним сім’ям, надаємо роз’яснення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на найбільш поширені запитання щодо віднесення до категорії багатодітних тих чи інших конкретних сімей: http://state-gov.sumy.ua/2010/06/03/pro_plgi_bagatodtnim_smjam.html