Основні напрямки діяльності

Наш заклад працює за еколого – природничим напрямком
 
навчити дитину бачити природу, слухати природу, відчувати її запахи, відчувати красу, жити її ритмами, бути її маленькими лікарями;
навчити відкривати  образи природи та відображати у зображувальній  діяльності
 

   Програми за якими буде відбуватись освітній процес у 2017/2018 навчальному році у закладі:

  • у загальнорозвиваючих  групах  раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, а також у групах із важким порушенням мовленнєвого розвитку - за освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»;
  • у групах для дітей із важкими порушенням мовленнєвого розвитку:

«Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс» автор Трофименко Л.І., (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-18794 від 05.12.2012 р.);

"Корекційна  робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчально-методичний посібник. автор Трофименко Л.І. (Рекомендовано Наказ МОН України від 29.04.2016 № 476)

  • у групі для дітей з порушенням інтелекту та затримкою психічного розвитку:

«Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко»,  за ред. проф. Т.В. Сак –  2012;

 

Завдання на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період

 

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування патріотичних почуттів у дошкільників, поглиблення роботи з національно-патріотичного виховання з урахуванням потреб сьогодення.
  2. Продовжити  роботу з розвитку мовленнєвої  та комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання різноманітних форм та методів роботи з дітьми.
  3. Удосконалювати роботу з фізкультурно-оздоровчого напрямку через розширення уявлень дітей  про здоровий спосіб життя та про  основи безпеки життєдіяльності.