Інформація для пільговиків

Інформація для пільговиків

 

З 01.01.2016 пройшли певні зміни щодо оплати харчування пільгового контингенту.  Розширено коло тих, хто звільняється від плати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Це батьки: дітей з інвалідністю незалежно від типу закладу, в якому вони перебувають Раніше плату з батьків таких дітей не справляли, якщо діти перебували у таких типах ДНЗ (групах), як: – спеціальні – санаторні для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» підставою для звільнення є довідка про призначення допомоги, видана органами праці та соціального захисту

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дошкільну освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259)

 

Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

{Частина п'ята статті 35 в редакції Законів № 76-VIII від 28.12.2014, № 911-VIII від 24.12.2015}

 

 

Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667)

 

Закон України від 28.12.2014 року № 76- VIII  «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»